obrazek nagłowek

Wspomnienia ks. Paula Karzela
(2. część)

Inna sprawa dotyczyła emerytur diakonis. Powojenna inflacja zmniejszyła zarówno fundusz emerytalny, jak i fundusz domu sióstr. Z tego też powodu później, po zajęciu Śląska i przejęciu władzy przez władze niemieckie, zarząd Domu Sióstr wpadł na pomysł wstąpienia do większego Stowarzyszenia Ewangelickiego Diakonatu. W ten sposób dom macierzysty miał zostać włączony do diakonatu we Frankenstein na Dolnym Śląsku. Ponieważ to się nie udało, podjęto negocjacje z Towarzystwem Diakonii w Zehlendorf pod Berlinem, które opierało się na nieco swobodniejszym systemie. W 1942 r. podpisano umowę, na mocy której Śląski Ewangelicki Dom Sióstr w Bielsku został przejęty z całym majątkiem przez Towarzystwo Diakonii w Zehlendorf z obowiązkiem opieki nad emerytowanymi siostrami. „Willa Nießena” przy Schiesshausstraße została wkrótce zakupiona w tym celu przez Towarzystwo Diakonii.

(Pfr. Paul Karzel, Einiges aus der Geschichte des Schlesischen Evangelischen Schwesternhauses in Bielitz, „Bielitzer Evangelischer Rundbrief” 1969, nr 37, s. 8-11; przekład Grażyna Kubica-Heller)

ornament