obrazek nagłowek

Ostatnie strażniczki etosu bielskich diakonis-pielęgniarek w Cieszynie i za granicą

podstrona 6b_FOTO

o drugiej wojnie światowej w regionie, o którym mowa, wróciły granice sprzed 1938 roku, czyli Śląsk Cieszyński znów został podzielony między Polskę i Czechosłowację. Miały miejsce dramatyczne zmiany ludnościowe. W czasie wojny została wymordowana przez Niemców ludność żydowska skupiona głównie w Cieszynie i Bielsku. Po wojnie przestała istnieć bielsko-bialska niemiecka wyspa językowa wskutek ucieczek ludności… Czytaj dalej Ostatnie strażniczki etosu bielskich diakonis-pielęgniarek w Cieszynie i za granicą

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze

Wyzwania służby w okresie II wojny światowej oraz powojenne represje

podstrona 5_FOTO

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Szpital Śląski w Cieszynie ewakuowano do Oświęcimia. Na miejscu zostało tylko kilka diakonis. Po inwazji 1 września 1939 r. szpital został przejęty przez wojsko niemieckie. Teren całego Śląska Cieszyńskiego (razem z resztą Województwa Śląskiego) został wcielony do III Rzeszy. Dyrektorem cieszyńskiego szpitala został emerytowany doktor Karl Schmid, były współpracownik… Czytaj dalej Wyzwania służby w okresie II wojny światowej oraz powojenne represje

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze

Służba chorym w państwie polskim – trudny czas adaptacji do nowych warunków politycznych

podstrona 4b_FOTO

Po zakończeniu Wielkiej Wojny na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęła się dwuletnia wojna domowa zakończona podziałem kraju między Polskę i Czechosłowację. Zarówno cieszyński Szpital Śląski, jak i bielski Dom Sióstr znalazły się po polskiej stronie granicy, ale wiele diakonis pochodziło z części Śląska, która się znalazła po stronie czeskiej i w związku z tym otrzymało obywatelstwo czechosłowackie,… Czytaj dalej Służba chorym w państwie polskim – trudny czas adaptacji do nowych warunków politycznych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze

I wojna światowa – czas wielkich wyzwań i uznania za służbę frontową, medale od cesarza

Wielka Wojna, która rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, była najkrwawszym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu wojen napoleońskich. Austro-Węgry stanowiły istotny element Trójprzymierza (z Niemcami wspieranymi przez Imperium Osmańskie). Wyszkolone pielęgniarki stały się niezwykle istotnym elementem wysiłku wojennego walczących państw. W Austro-Węgrzech ewangelickie diakonaty zgłosiły gotowość wysłania swoich sióstr na front. Organizacją zajmował się… Czytaj dalej I wojna światowa – czas wielkich wyzwań i uznania za służbę frontową, medale od cesarza

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze

Rozwój Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr – zdobywanie doświadczenia i powszechnego szacunku

podstrona 2_FOTO

Jasno i precyzyjnie zostały ustalone warunki, jakim musiała sprostać przyszła diakonisa, a także korzyści, na jakie mogła liczyć. Do Domu Sióstr mogły zostać przyjęte panny i kobiety stanu wolnego między 20 a 35 rokiem życia, które znały niemiecki w mowie i piśmie, a także jeden z języków słowiańskich (najlepiej polski lub czeski). Nie mogły być… Czytaj dalej Rozwój Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr – zdobywanie doświadczenia i powszechnego szacunku

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze

Początki protestanckiego ruchu diakonackiego i powstanie Powszechnego Szpitala Zboru Ewangelickiego Cieszyńskiego

podstrona 1_FOTO

Pierwszy diakonat powołał do życia duchowny ewangelicki ks. Theodor Fliedner w Kaiserswerth koło Düsseldorfu w 1836 roku. Zakładem Kształcenia Ewangelickich Pielęgniarek kierowała jego żona, Friederike. Nazwano je diakonisami w nawiązaniu do wczesnochrześcijańskiej tradycji diakonatu, czyli posługi. Mieszkały razem i ubierały się jednakowo w ciemnoniebieski bawełniany strój. W przedsięwzięciu tym chodziło o zapewnienie chorym profesjonalnej opieki,… Czytaj dalej Początki protestanckiego ruchu diakonackiego i powstanie Powszechnego Szpitala Zboru Ewangelickiego Cieszyńskiego

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: plansze
ornament

Wspomnienia przełożonej
Anny Freyhub
(1. część)

Ksiądz superintendent Theodor Haase zabrał się do poważnego przedsięwzięcia, jakim było utworzenie szpitala, który by spełniał wszystkie wymogi nowoczesności. Nie było to łatwe zadanie, bo nie było funduszy. Odbywał długie podróże, których celem była zbiórka pieniędzy wśród przyjaciół, znajomych i obcych w wielu różnych krajach, nie szczędząc wysiłku, nie szczędząc czasu. To był cel i droga, na którą wkroczył pewnym krokiem i podążał bardzo wytrwale, mimo wszelkich innych zobowiązań, które nakładały na niego pełnione stanowiska proboszcza, superintendenta, deputowanego do Sejmu Krajowego [Śląska Austriackiego w Opawie] i Rady Państwa [Austrii w Wiedniu] oraz członka Izby Panów.

Wszędzie, gdzie superintendent przybywał, spotykał się z serdecznym przyjęciem i z chętnymi darczyńcami. Bogaci dawali dużo, ubodzy serdecznie, mając nadzieję, że Pan pobłogosławi również skromne dary. Zbierano z miłością w krajach, miastach i wsiach. Superintendent był powszechnie znany, działała jego osobowość – gdy pojawiał się ten wielki pan w cylindrze i przedstawiał swoją prośbę, to nawet największy sknera nie mógł odmówić. A gdy ktoś skąpił w swym darze, wówczas superintendent mówił całkiem wprost: oczekuję od pana tyle i tyle. (…)

ornament